Att vandra med hund

Hunden är ofta ett trevligt sällskap under en vandring. Det är dock viktigt att följa Naturvårdsverkets riktlinjer om att hunden ska hållas i koppel under perioden 1 mars - 20 augusti. Detta är för att skydda de vilda djuren och deras ungar. 

Även under andra perioder av året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att jaga vilt. 

Visa också hänsyn mot andra människor utmed ledsystemet, tänk på att många är rädda för hundar. 

Vid passage genom betesmark krävs största försiktighet. Kor och hästar är ofta nyfikna på, eller rädda för, hundar och kan då bli närgångna och/eller arga. Håll därför ett rejält avstånd!