Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara ute i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Den är en unik förmån, som innebär en stor frihet. Men det kräver ansvar och gott omdöme av oss som utnyttjar den.

Allemansrätten innebär också att vi har vissa skyldigheter. Vi får inte skada natur och djurliv. Vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.»Inte störa, inte förstöra« är ett kort och gott uttryck som enkelt sammanfattar hur vi visar allemansvett.

Kuststigen passerar ett flertal naturreservat och naturvårdsområden där föreskrifterna varierar för de olika områdena. Ytterligare information kan du hitta på länsstyrelsens hemsida. 

För mer information, se http://www.naturvardsverket.se/allemansratten